Instruktionsfilm för injektion av  Elonva® (korifollitropin alfa)

Förskrivande läkare har möjlighet att visa instruktionsfilmen för patient som fått Elonva förskrivet 

{{mainVideo.title}}

Förläggare: {{mainVideo.publisher}} / Inspelningsdatum: {{mainVideo.date}}. / Filmens längd: {{mainVideo.time}} Minuter.

WOMN-1217109-0000 juni 2017